История » Галицьке князівство

Галицьке князівство

Формуючи централізовану державу, Роман Мстиславич рішуче виступив проти опозиційного йому галицького боярства. Здійснивши успішні походи проти Литви, Польщі, Угорщини, половців, Роман Мстиславич підніс міжнародний авторитет держави. У 1202- 1203 рр. він поширює свою владу на Київщину та Переяславщину. В 1205 р. під час війни з Польщею Роман Мстиславич потрапив у засідку і загинув. Після цього потужне державне утворення фактично розпадається.

Проте діяльність Данила Галицького була перервана татаро-монгольською навалою. Ще у 1223 р. галицькі війська брали участь у битві з Чингісханом на р. Калці. Однак зашкодити навалі Батия в Данила Галицького вже не було сили. Зокрема втрачено великі міста - Галич, Володимир, Кам'янець. Згодом Данило Галицький здійснює успішні походи на Литву і Польщу. В 1243 р. він захоплює Люблін і Люблінську землю. У 1246 р. Данило їде у м. Сарай - столицю Золотої Орди, де дістає з рук Батия ярлик на княжіння. Але, повернувшись додому, він починає готуватися до боротьби з Ордою,

Але головним спільником Данила Романовича у 1251 р. став володимиро-суздальський князь Андрій Ярославич. Ординці вирішили розбити русичів поодинці та наслали на Андрія величезне військо. А у 1258 р. ординці на чолі з Бурундаєм змусили Данила Галицького зруйнувати власні великі фортеці - Львів, Володимир, Лучеськ.Галицькі бояри запросили на княжий стіл племінника Андрія та Лева Болеслава, який після переходу з католицької віри у православ'я отримав ім'я Юрій II Тройденович. Він урегулював стосунки з Золотою Ордою і Великим князівством Литовським, здійснивши у 1337 р. спільний з татарами похід на Люблін. Це в свою чергу викликало відсіч Польщі та Угорщини. Юрій ІІ змушений був підписати Вишеградську угоду про те, що по його смерті трон переходить польському королеві Казимиру ІІІ. Після цього галицькі бояри, не гаючи часу, отруїли останнього галицько-волинського князя.

Роль Галицько-Волинського князівства як основного політичного центру всієї України після занепаду Києва була дуже значною. Саме воно формувало ідею державності на українських землях, оберігаючи їх від поневолення сусідніми державами. Продовжуючи кращі традиції української національної культури, Галицько-Волинське князівство разом із тим забезпечило плідний вплив на цю культуру західноєвропейських цивілізацій.

Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.
Период с 1953г по 1964г. вошел в историю СССР и Украины под названием "хрущевской оттепели". Это было время, когда во главе Компартии и всего советского народа стоял Н.С. Хрущев, с именем которого были связаны важные перемены в общественной жизни и в экономике страны. Несмотря на то, что Хрущеву не удалось вскрыть подлинные п ...

Освобождение Беларуси. Итоги войны для белорусского народа.
Утром 23 июня 1944 г. началась операция по разгрому немецко-фашистских войск в Беларуси, получившая название «Багратион». Наступление осуществляли 1-й, 2-й и 3-й Белорусские, 1-й Прибалтийский фронты, 1-я армия Войска Польского и другие формирования. Важная роль отводилась непосредственным боевым действиям белорусских партизан. К этому ...

Февральская революция в Тамбовской губернии
Несмотря на высокие темпы развития, Россия в начале ХХ века продолжала оставаться отсталой страной на фоне европейских государств. Народ устал от административной неразберихи, инфляции, бедноты, постоянной не хватки продовольствия. Наблюдая за развитием зарубежных стран, рабочие и крестьяне хотели улучшений уровня жизни, своей социально ...