История » Голодомор 1932-1933 рр. » Злочин сталінського режиму

Злочин сталінського режиму
Страница 3

Смертність від голоду мала місце вже в перший місяць діяльності молотовської комісії. З березня 1933 р. вона стала масовою. Майже всюди органи ДПУ реєстрували численні випадки людоїдства і трупоїдства. Найвищої ж точки голодомор досяг у літні місяці 1933 p., коли виснажений організм голодуючих не міг протистояти різноманітним хворобам, спричиненим трупними інфекціями. Почалися епідемії. Своєчасно організована продовольча та лікувальна допомога якоюсь мірою рятувала людей, але це були лише фрагменти людського милосердя. Тому, на жаль, такі силкування не могли зупинити поширення голоду, який косив людей сотнями тисяч. У ці трагічні місяці Сталін спромігся визнати тільки "харчові труднощі в ряді колгоспів". А через півроку в промові на організованому партапаратом Всесоюзному з'їзді колгоспників-ударників 19 лютого 1933 р. він цинічно заявив людям, які приїхали до Москви з голодуючих місцевостей: "В усякому разі, порівняно з тими труднощами, що їх пережили робітники років 10 - 15 тому, ваші нинішні труднощі, товариші колгоспники, здаються дитячою іграшкою".

Жодним словом не згадувалося про голод і у похвалькуватій доповіді Сталіна про підсумки першої п'ятирічки на об'єднаному (січень 1933 р) Пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б). Навпаки, Сталін запевняв, що добробут робітників і селян неухильно зростає. Між тим, зовсім іншу картину побачив у цьому ж таки році англійський журналіст М. Магрідж. "Побувавши недавно на Північному Кавказі і Україні, - констатував він, - я бачив якусь подобу битви між урядом і селянами. Поле цієї битви має тут такий же розорений, спустошений вигляд, як на будь-якій війні, і ширшає все більш, захопивши вже значну частину Росії. По один бік лінії фронту - мільйони голодуючих селян, часто опухлих від голоду, по другий - солдати військ ДПУ, що виконують вказівки диктатури пролетаріату. Вони заполонили всю країну, як зграя саранчі, і відібрали все їстівне. Вони розстріляли або заслали тисячі селян, іноді цілі села, вони перетворили найродючіші в світі землі в сумну пустелю".

Страницы: 1 2 3 

Органы Советской власти.
Широкое распространение получили советы различных уровней, среди которых преобладали советы рабочих и солдатских депутатов. С марта по октябрь 1917 г. число местных Советов возросло с 600 до 1429. В их составе большинство надлежало эсерам и меньшевикам, программы которых соответствовали настроениям населения России. По инициативе Петро ...

Биография. Начало творческой деятельности
Джон Гальяно (Galliano John) - дизайнер, кутюрье. Настоящее имя Хуан-Карлос-Антонио Гальяно. Родился в 1960г. в Гибралтаре в семье испанца и англичанки. Вместе с родителями в 6 лет переехал в Лондон. Закончил колледж искусств св. Мартина (Central St. Martin’s College of Art & Design). Еще будучи студентом, разработал специальный кро ...

Турция ХУП - ХУШ вв.. Разложение Османской империи. Кризис государственности и военные неудачи
При характеристике состояния державы турецких султанов ХУШ столетия историки чаще всего используют понятие «упадок». В подтверждение этого они ссылаются на факты, свидетельствующие о падении османского военного могущества, снижении эффективности аппарата государственного управления, усилении сепаратизма и внутренних неурядиц в провинция ...